Om Kunstskolen

Kunstskolen er den høyeste utdanningen for visuelle kunstfag i vår region. Skolen ligger sentralt i Stavanger, tett på buss- og togstasjon. Det er lett å komme seg til og fra de fleste steder i byen – og store deler av regionen.

Som student betaler du en studieavgift på 17000 kroner pr. semester (pluss semesteravgift til Studentsamskipnaden og ONF fagskolestudentenes organisasjon). Avgiften dekker ca. 17 prosent av utgiftene skolen har. Resten er tilskudd fra Staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Studiet er akkreditert av NOKUT som en 2.årig fagskole i visuelle kunstfag. Du kan søke lån fra Lånekassen.

Kunstskolen er på over 1400 kvadratmeter, fordelt på 45 studenter. Bygget rommer individuelle arbeidsplasser, felles atelier, treverksted, grafikkrom, mørkerom, datarom, bibliotek, pigmentrom, prosjektrom, auditorium, studentkjøkken, baderom med dusj og vaskemaskin, samt en overbygget og en åpen bakgård. Skolen har dessuten egne parkeringsplasser som blir fordelt etter behov.

Kunstskolen har et studentombud. Ombudet er uavhengig og kan bistå studentene om de trenger hjelp, råd eller informasjon ved spørsmål knyttet til studiesituasjonen. https://www.uis.no/nb/studentombudet-ved-uis

HMS er integrert i undervisningen. Kunstskolen har et databladkartotek/stoffkartotek hvor du kan finne all info om de ulike produktene vi bruker. Studentene bidrar selv til å utvide kartoteket.

Skolens historie

Kunstskolen ble startet av etablerte kunstnere for kommende kunstnere. Tidligere gikk interesserte i lære hos en kunstner, men så begynte kunstnerne å danne egne skoler. I Stavanger startet denne bevegelsen i årene før 1920.  

Etter hvert ble Bildende Kunstneres Forening (BKFR) stiftet, og i samarbeid med Stavanger Kunstforening med tilskudd fra Stavanger kommune startet de Stavanger Studieatelier i 1957.

I 1978 skiftet Stavanger Studieatelier navn til Kunstskolen i Rogaland (KiR). Studiene har vært organisert på ulike måter og var i perioder tre-årige.

I 2004 ble Kunstskolen en egen forening og kjøpte Birkelandsgate 2 av Stavanger kommune.

I 2009 ble Kunstskolen fagskole, og i 2019 krevde endringer i fagskoleloven at vi måtte endre organisasjonsform. Foreningen eier nå Kunstskolen i Stavanger AS. Dette sikrer at alle midler går til studentenes utdanning, og hverken aksjeselskapet eller foreningen kan ta ut utbytte.  

Det er åtte medlemmer i foreningen: tre representanter fra BKFR, to fra Stavanger kommune, to fra Rogaland fylkeskommune og en fra UiS, Fakultet for utøvende kunstfag. I skolens styre sitter en representant fra hver av disse pluss en student, en ansatt, en fra relevant næringsliv og en fritt valgt styreleder.

Kunstskolen har en personvernerklæring i henhold til GDPR-regelverket hvor du kan kreve innsyn i, flytting, retting eller sletting av dine personopplysninger. Unntatt sletting er opplysninger som skolen er forpliktet til å oppbevare ut fra gjeldende forskrifter.