Studentdemokrati

På Kunstskolen har studentene medbestemmelse i utviklingen av eget studie og studieprogram. 

Allmøtet samler hele skolen – studenter, lærere og stab. Vi deler informasjon, snakker sammen om stort og smått, og finner gode løsninger på aktuelle problemstillinger. Vi minner hverandre om ting som skjer i byen.

Studentrådet består av en studentrepresentant og en vara fra begge klassene. Lederen er førsterepresentanten fra 2. klasse. Hen er også studentrepresentant i skolens styre. Dette gir studentene reell innflytelse på hvordan skolen drives.

Studentene er tilknyttet Studentsamskipnaden (SiS), og har dermed en mulighet for en representant i Velferdstinget. Velferdstinget fordeler tilskudd til studentforeningene ved de ulike skolene tilknyttet SIS.

Ved all høyere utdanning skal studentene ha et studentombud. Kunstskolen vil gjøre sitt beste for at færrest mulig skal føle bruk for ombudet, men det er der om du trenger det. Kunstskolen har samme studentombud som Universitetet i Stavanger, og ombudet er uavhengig.

Studentombud

Kunstskolen har et kvalitetssikringssystem som skal undersøke og forbedre kvaliteten på utdanningen. Studentenes tilbakemeldinger gis gjennom samtaler, møter og evalueringsskjemaer. Tilbakemeldingene er viktige og får praktiske konsekvenser for arbeidet vi gjør. I løpet av studietiden får klassene stadig større innvirkning på egen studiesituasjon.