Årsutstillingen

De siste årene har vi arrangert en utstilling på Rogaland Kunstsenter (RKS) for førsteårsstudentene. Dette er et første møte med en typisk gruppeutstilling, hvor mange studenters arbeider, ved hjelp av veileder/kurator, settes sammen til et helhetlig uttrykk og presenteres for publikum. Å samle og vise prosjektene sine til et publikum er selve kjernen i utøvelsen av visuelle kunstfag.