Våre studenter

Kunstskolen er studentenes skole. Studentene utvikler og utfolder sine skaperevner her. Samtidig er de med og bestemmer, i allmøter som på styremøter. De leverer skolen videre til neste studentkull. Vi som jobber her tar imot dem, gir dem rom for utvikling og guider dem videre.

Livet på Kunstskolen

Å være student på Kunstskolen skal alltid handle om å ha det gøy, samtidig som man skaper noe av betydning. Fellesskapet er viktig, så vi legger vekt på at studentene skal bli kjent med hverandre og bli trygge helt fra starten av.

Kunstskolen har et velfungerende studentkjøkken. Vi har også projektor, surround-anlegg og datamaskiner tilgjengelig. Men også dusj og vaskemaskin – det eneste du trenger utenom er et sted å sove. Arbeidsplassene og verkstedene er tilgjengelig til midnatt alle ukens dager. Du får eget nøkkelkort.

Utstillinger

Utstillinger oppsummerer en kunstnerisk prosess, og viser oss hva vi har utforsket, utfordret og lært underveis. Derfor har vi en etter hvert studieår.

Årsutstillingen har de siste årene blitt holdt ved Rogaland Kunstsenter. Dette er en gruppeutstilling hvor det er mange som deler plassen – typisk for utstillinger man holder i starten av et kunstnerskap. Kurator og veileder hjelper til med å velge ut arbeider og montere dem i utstillingen. Kurator skaper en helhet av de ulike uttrykkene, som publikum kan gå inn i.

Avgangsutstillingen har vi i flere år holdt i Ølhallene på Tou Scene. Disse lokalene er store, særegne og utfordrende. Hver hall blir som regel delt av to til tre studenter. Dette gjør det mulig å sette sammen helhetlige uttrykk for hvert enkelt rom, og det gir avgangsutstillingen et skarpere preg. Studentene bestemmer selv tittel, lager katalog og formidler utstillingen til elever fra videregående skoler i regionen.

årsutstilling
Avgangsutstilling

Livet etter studiene

Over halvdelen av avgangsstudentene fortsetter på en bachelor i visuelle kunstfag. De vil kunne arbeide videre med eget kunstnerskap og samtidig få mer veiledning. Andre velger heller å starte for seg selv etter skolen.  

Hvert år har vi noen eldre studenter, som gjør det de alltid har drømt om, og blir kunstnere. Andre kombinerer kunstutdanningen med helt andre fag. Vi på Kunstskolen tror du blir både en bedre ingeniør og en bedre helsearbeider med en kunstutdanning først. Vi legger til rette for at alle skal lykkes, uansett retning videre.

Kunstskolen er en god start for å realisere dine drømmer.