Studentombud

Kunstskolen bruker samme studentombud som Universitetet i Stavanger. Studentombudet er uavhengig, og kan bistå studenter som trenger hjelp, råd eller informasjon i spørsmål som omhandler rettigheter i studiesituasjonen.

Studentene har studentrepresentanter som danner studentråd. De arbeider for studentvelferd og kan ta opp saker med skolens ledelse. Lederen av studentrådet sitter også i Kunstskolens styre. Men noen ganger kan det av forskjellige grunner være lettere å ta opp utfordringer som måtte oppstå med noen utenfor skolen.  

Studentombudets mandat finner du i velkomstmappen fra Kunstskolen. Studentombud er Maren Anne Kvaløy. Telefonnummer: 51 83 29 85