Lærere og prosjektundervisere

Lærerne ved Kunstskolen er selv kunstnere. De jobber alle deltid med undervisning og bruker resten av tiden på eget kunstnerskap. Dette gir oss lærere med relevant og oppdatert kunnskap fra egen kunstfaglig praksis.

Lærerne våre skal ha erfaring og praksis knyttet til fagene de underviser i, i tillegg til kunstutdanning. Den kunstfaglige praksisen skal være kontinuerlig og oppdatert med jevn utstillingsaktivitet.

Skolen har fire faste lærere. Vi har også mange gjestelærere som underviser i kortere prosjektperioder. Noen er bosatt lokalt, andre reiser fra steder ellers i Norge og Norden for å undervise hos oss. Dette gjør oss fleksible.  

Kunstskolen er opptatt av likestilling og likeverd, og vi har noenlunde lik balanse mellom kjønnene blant lærere, stab og styre. For studentene er det viktig med gode forbilder, og derfor prøver vi å ha lærere som er forskjellige også på andre måter.  

Lærerrollen er typisk mer attraktiv for utadvendte personligheter, men det finnes mange innadvendte kunstnere. Som kunststudent kan det være viktig å se hvordan en innadvendt kunstner jobber med formidling av kunstnerskapet sitt. Strategiene og utfordringene er kanskje annerledes enn for en kunstner med en utadvendt personlighet.

Lærere

Andreas Soma

Andreas har en 31 % stilling. Han har gått på Kunstskolen, Kunstakademiet i Bergen og i Düsseldorf. Han har en master fra Kunstakademiet i København. Andreas arbeider med tegning, trykk, maleri og skulptur. Han kommer fra Stavanger, men bor og arbeider i Stockholm. På Kunstskolen underviser Andreas i maleri, skulptur, samtidskunst m.m.

Les mer
Anne-Marte Eidseth Rygh

Anne-Marte har en 31 % stilling. Hun er utdannet fra European Film College i Ebeltoft, jazzlinjen ved UiS, Harbor Conservatory for the Performing Arts i NYC. Hun har BA og MA fra Dartington - Plymouth University i England. Hun arbeider med performance og er kurator m.m. med Stavanger som base. På Kunstskolen underviser hun i kritisk teori, skrivekurs og performance.

Les mer
Camilla Edström-Ödemark

Camilla har en 31% stilling. Hun er utdannet med fra Konstfack i Stockholm BA og  KHIO i Oslo MA. Hun kommer opprinnelig fra Åland og har nå base i Oslo. Hun arbeider med skulptur, installasjon og video. På Kunstskolen underviser hun i skulptur, video og veiledning.

Les mer
Hans Edward Hammonds

Hans Edward har en 31% stilling. Han er utdannet BA og MA i kunst fra Elam School of Fine Arts ved The University of Auckland i New Zealand. Hans arbeider med performance og installasjon, han er en av to som driver den tverrfaglige samtidskunst arenaen Velferden i Sokndal. På kunstskolen underviser Hans Edward i foto, skulptur og veiledning.

Les mer

Gjestelærere

Margrethe Aanestad

Margrethe er tidligere student på Kunstskolen. Hun tok så kunst- og kulturstudier på UiS. Hun bor og arbeider i Stavanger og NYC. I Stavanger er hun en del av studiofellesskapet Elefant i Erfjordgata. Margrethe arbeider konseptuelt med installasjon, skulptur og tegning. På Kunstskolen underviser hun i tegning, veiledning m.m.

Les mer
Hannna Høiness

Hanna er utdannet fra Kunstskolen i Rogaland og senere Statens Kunstakademi i Oslo (nå KHIO). Hun arbeider med maleri og installasjon. På Kunstskolen underviser hun i maleri, tegning og veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Håvard Sagen

Håvard gikk Kunstskolen og tok deretter en BA ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Han bor og arbeider i Stavanger og er bl.a. en del av SKAUS-samarbeidet. SKAUS har fått OCA-stipendet til ISCP i New York 2021-22. På Kunstskolen underviser han i skulptur og veiledning.

Les mer
Skaus
True Solvang Vevatne

True er tidligere student på Kunstskolen og utdannet seg videre på Kunstakademiet i Oslo (nå KHIO). Hun bor og jobber i Oslo. True arbeider med installasjon, skulptur og idébasert kunst. Hun veileder studentene og holder kurs i søknadsskriving.

Les mer
Øystein Thorvaldsen

Øystein er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han bor i Oslo hvor han avfotograferer kunst for kunstnere og institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Galleri K m.fl. På Kunstskolen underviser Øystein i dokumentasjon av kunst.

Elin Kjøsnes

Elin er utdannet fra visuell kommunikasjon ved Kunsthøyskolen i Bergen, nå KMD, ved UiB. Hun bor og arbeider ved Impress. På Kunstskolen underviser hun i datagrafikk – Photoshop, Indesign og Illustrator.

Les mer
Ragnhild Aamås

Ragnhild er utdannet fra KHIO Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider med installasjon, sammen med kollegaer driver galleri Podium i Oslo, hun skriver jevnlig for Kunstkritikk.no og kuraterer utstillinger. På Kunstskolen underviser hun i søknadsskriving og veiledning.

Les mer
Nils Thomas Økland

Nils Thomas er utdannet fra Falmouth College of Arts i UK. Han administrerer Air-Sandnes, et residensprogram for kunstnere med arbeidsopphold i Sandnes. Han arbeider selv med installasjon, skulptur, tegning m.m. På Kunstskolen underviser han i utsmykning, skulptur, veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Kristin Velle-George

Kristin har gått Kunstskolen og tok så en master i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen, nå KMD ved UiB. Hun bor og jobber i Stavanger. På Kunstskolen underviser hun mest i tegning.

Les mer
Eric Nord-Kelly

Eric er fra Irland hvor han gikk National College of Art and Design. Nå er han ferdig MA på KHIO og arbeider som overingeniør ved OsloMet. På Kunstskolen underviser han i digital 3D-modellering og 3D-printing.

Clive Lawford

Clive er utdannet modellbygger i Kent (UK) og arbeider også som verks- og vaktmester på Kunstskolen. Han underviser i modellbygging og har en enorm kunnskap om materialer.

Les mer
Mona Orstad Hansen

Mona er utdannet ved Grays School of Art, Aberdeen og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun bor og arbeider i Stavanger. På Kunstskolen underviser hun mest i grafikk.

Les mer
Mari Kolbeinson

Mari er utdannet fra Kingston University London og har en MA i kunst fra KMD ved UiB. Hun bor og arbeider i Stavanger. Hun er en del av SKAUS som har fått OCA sitt stipend til ISCP i New York 2021-22. På Kunstskolen holder hun søknadsskrivingskurs og veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Skaus
Espen Pedersen

Espen gikk Kunstskolen før han tok BA- og MA-utdanning i kunst ved KMD, UiB. Han fikk etableringsstipend ved Atelierhuset Tou etter studiene. På Kunstskolen underviser han i video.

Les mer