Lærere og prosjektundervisere

Lærerne ved Kunstskolen er selv kunstnere. De jobber alle deltid med undervisning og bruker resten av tiden på eget kunstnerskap. Dette gir oss lærere med relevant og oppdatert kunnskap fra egen kunstfaglig praksis.

Lærerne våre skal ha erfaring og praksis knyttet til fagene de underviser i, i tillegg til kunstutdanning. Den kunstfaglige praksisen skal være kontinuerlig og oppdatert med jevn utstillingsaktivitet.

Skolen har fire faste lærere. Vi har også mange gjestelærere som underviser i kortere prosjektperioder. Noen er bosatt lokalt, andre reiser fra steder ellers i Norge og Norden for å undervise hos oss. Dette gjør oss fleksible.  

Kunstskolen er opptatt av likestilling og likeverd, og vi har noenlunde lik balanse mellom kjønnene blant lærere, stab og styre. For studentene er det viktig med gode forbilder, og derfor prøver vi å ha lærere som er forskjellige også på andre måter.  

Lærerrollen er typisk mer attraktiv for utadvendte personligheter, men det finnes mange innadvendte kunstnere. Som kunststudent kan det være viktig å se hvordan en innadvendt kunstner jobber med formidling av kunstnerskapet sitt. Strategiene og utfordringene er kanskje annerledes enn for en kunstner med en utadvendt personlighet.

Lærere

Andreas Soma

Andreas har en 31 % stilling. Han har gått på Kunstskolen, Kunstakademiet i Bergen og i Düsseldorf. Han har en master fra Kunstakademiet i København. Andreas arbeider med tegning, trykk, maleri og skulptur. Han kommer fra Stavanger, men bor og arbeider i Stockholm. På Kunstskolen underviser Andreas i maleri, skulptur, samtidskunst m.m.

Les mer
Anne-Marte Eidseth Rygh

Anne-Marte har en 31 % stilling. Hun er utdannet fra European Film College i Ebeltoft, jazzlinjen ved UiS, Harbor Conservatory for the Performing Arts i NYC og Performance Writing BA (hons), Dartington College of Art i England. Hun arbeider med performance og organiserer prosjekter m.m. med Stavanger som base. På Kunstskolen underviser hun i kritisk teori, skrivekurs og performance.

Les mer
Lisa Torell

Lisa har en 31% stilling. Hun har i 2021 permisjon, grunnet en postdoc-stilling ved Konsthögskolan, Universitetet i Umeå. Hun er utdannet fra Valand Konsthögskola i Göteborg, Kunstakademiet i Umeå, Konstfack i Stockholm og er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet i Tromsø. Hun har Stockholm som hovedbase, men bor delvis i Oslo og Berlin. Lisa arbeider med relasjonell- og konseptkunst. På kunstskolen underviser hun i konseptkunst, installasjon og samtidskunst.

Les mer
Utlyst lærerstilling med søknadsfrist 15.april

En lærerstilling ved Kunstskolen er 31,1 %. Dette tilsvarer 11 uker per år, 9 uker er prosjekt-undervisning, 1 uke er eksamensarbeid og 1 uke er faglig utviklingsarbeid. I tillegg er det for- og etterarbeid, tid til møter m.m. Kunstskolen vil legge vekt på høyt faglig nivå, vist ved utdanning, kunnskap om tradisjonelle/nyere teknikker brukt innen samtidskunst, gode veiledningsevner og utstillingserfaring. Kontakt Kunstskolen for flere opplysninger.

Kontakt oss

Gjestelærere

Margrethe Aanestad

Margrethe er tidligere student på Kunstskolen. Hun tok så kunst- og kulturstudier på UiS. Hun bor og arbeider i Stavanger og NYC. I Stavanger er hun en del av studiofellesskapet i Erfjordgata, som organiserer visningsstedet Prosjektrom Normanns. Margrethe arbeider konseptuelt med installasjon, skulptur og tegning. På Kunstskolen underviser hun i tegning m.m.

Les mer
Hans Edward Hammonds

Hans har en MA-utdannelse fra Elam School of Fine Arts, The University of Auckland. Han ledet fotoutdanningen ved (nedlagte) Norges Kreative Fagskole i Stavanger. Han arbeider med installasjon og foto, men har også bidratt til kulturlivet i Stavanger gjennom Kulturlaboratoriet i den gamle tinnfabrikken. På Kunstskolen underviser Hans i foto m.m.

Les mer
Håvard Sagen

Håvard gikk Kunstskolen og tok deretter en BA ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Han bor og arbeider i Stavanger og er bl.a. en del av SKAUS-samarbeidet. SKAUS har fått OCA-stipendet til ISCP i New York 2021-22. På Kunstskolen underviser han i skulptur og veiledning.

Les mer
Skaus
True Solvang Vevatne

True er tidligere student på Kunstskolen og utdannet seg videre på Kunstakademiet i Oslo (nå KHIO). Hun bor og jobber i Oslo. True arbeider med installasjon, skulptur og idébasert kunst. Hun veileder studentene og holder kurs i søknadsskriving.

Les mer
Øystein Thorvaldsen

Øystein er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han bor i Oslo hvor han avfotograferer kunst for kunstnere og institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Galleri K m.fl. På Kunstskolen underviser Øystein i dokumentasjon av kunst.

Mariken Forgaard-Steen

Mariken er utdannet fra visuell kommunikasjon ved Kunsthøyskolen i Bergen, nå KMD, ved UiB. Hun bor og arbeider ved Impress. På Kunstskolen underviser hun i datagrafikk – Photoshop, Indesign og Illustrator.

Les mer
Hanna Høiness

Hanna er utdannet fra Kunstskolen i Rogaland og senere Statens Kunstakademi i Oslo (nå KHIO). Hun arbeider med maleri og installasjon. På Kunstskolen underviser hun i maleri, tegning og veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Nils Thomas Økland

Nils Thomas er utdannet fra Falmouth College of Arts i UK. Han administrerer Air-Sandnes, et residensprogram for kunstnere med arbeidsopphold i Sandnes. Han arbeider selv med installasjon, skulptur, tegning m.m. På Kunstskolen underviser han i utsmykning, skulptur, veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Kristin Velle-George

Kristin har gått Kunstskolen og tok så en master i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen, nå KMD ved UiB. Hun bor og jobber i Stavanger. På Kunstskolen underviser hun mest i tegning.

Les mer
Eric Kelly

Eric er fra Irland hvor han gikk National College of Art and Design. Nå er han ferdig MA på KHIO og arbeider som overingeniør ved OsloMet. På Kunstskolen underviser han i digital 3D-modellering og 3D-printing.

Clive Lawford

Clive er utdannet modellbygger i Kent (UK) og arbeider også som verks- og vaktmester på Kunstskolen. Han underviser i modellbygging og har en enorm kunnskap om materialer.

Les mer
Mona Orstad Hansen

Mona er utdannet ved Grays School of Art, Aberdeen og Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun bor og arbeider i Stavanger. På Kunstskolen underviser hun mest i grafikk.

Les mer
Mari Kolbeinson

Mari er utdannet fra Kingston University London og har en MA i kunst fra KMD ved UiB. Hun bor og arbeider i Stavanger. Hun er en del av SKAUS som har fått OCA sitt stipend til ISCP i New York 2021-22. På Kunstskolen holder hun søknadsskrivingskurs og veiledning i eget prosjekt.

Les mer
Skaus
Espen Pedersen

Espen gikk Kunstskolen før han tok BA- og MA-utdanning i kunst ved KMD, UiB. Han fikk etableringsstipend ved Atelierhuset Tou etter studiene. På Kunstskolen underviser han i video.

Les mer