Helse, miljø og sikkerhet

Kunstskolen er opptatt av å lære studentene gode og trygge arbeidsmetoder som kan sikre et langt og sunt yrkesaktivt liv. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å planlegge prosesser, bruke utstyr og produkter riktig og å sørge for god orden og hygiene i produksjonen.

Vi vil lære deg å risikovurdere egne arbeidsprosesser, finne datablad for produkter du bruker, få oversikt over førstehjelpsutstyr, brannalarm m.m. Dette vil gi deg trygghet når du bruker skolen utenom undervisningstiden, og det vil være nyttig når du senere driver egen kunstvirksomhet.

Studentsamskipnaden i Stavanger har helsetilbud som sosionom, helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. I tillegg får du halvparten av utgiftene til tannlege dekket hos tannleger de har avtale med. Disse finner du på Studentsamskipnadens hjemmeside minsis.no.