Om studiet

Å studere visuelle kunstfag er et valg utenfor A4-rammen. Målet er at du skal bli best mulig i det du synes er aller kjekkest.

Gjennom to år vil du jobbe med erfarne og engasjerte kunstnere som lærere. Du vil bli introdusert til forskjellige teknikker, metoder og teorier, og lære deg å bruke dem i arbeidene dine. Du vil delta på kunstnerpresentasjoner og -diskusjoner.  

En viktig del av kunstutdanningen – og det å være kunstner – er å holde seg oppdatert innen faget og å bli inspirert. Å se og oppleve kunst er avgjørende for faglig utvikling – gå på kunståpninger, utstillinger, danseforestillinger og teaterstykker. Delta på litteraturopplesninger, seminarer og debatter. Lytte til musikk, gå på konserter.

 • SØknadsfrist:
  15. april 2024

 • Studiestart:
  14. august 2024

 • Studielengde:
  2 År, 4 semester

 • Studiepoeng:
  120

 • Kost pr. semester
  17.000,- i Studieavgift

  535,- semesteravgift SiS
  95,- semesteravgift ONF

Learning by doing

På Kunstskolen lærer du om kunst gjennom praktisk arbeid – du utforsker gjennom å utføre. Du får hjelp i prosessen av lærerne, og vil samtidig bli inspirert av medstudentene dine. Vi legger opp til en skolehverdag som ligner mest mulig på en kunstnerhverdag i atelieret.

Utstillinger og studieturer

Vi gjennomfører ulike utstillingsprosjekter i løpet av studiene, og etter to år avsluttes utdanningen med en avgangsutstilling. Ved å utstille et arbeid oppsummerer du hele prosessen – fra den opprinnelige idéen, utvikling, produksjon, montering og formidling. Avgangsutstillingen har de siste årene blitt avholdt i Ølhallene på Tou Scene, og har gitt avgangsstudentene verdifull og yrkesrelevant erfaring.  

Studieturer er også en viktig del av forløpet. Kunnskapen og forståelsen for samtidskunst utvikles, og man danner felles referanser med de andre studentene. Det vil dermed bli lettere og mer givende å utforske og diskutere hverandres arbeider. Kunstskolen har en felles studietur hver høst og en frivillig studietur hver vår.

Utstillinger
Studieturer