Opptak

Opptakskomiteen består av to faglig ansatte ved Kunstskolen, vanligvis en lærer og rektor. Opptaket speiler måten tilskudd, utstillinger og oppdrag fordeles på i kunstlivet: Det er arbeidene du skaper, og hvordan de blir vurdert, som gir deg nye muligheter.

Arbeider og motivasjonstekst vurderes mot noen gitte kriterier og gis poeng. Kriteriene er:

  • Faglige ferdigheter
  • Faglig modenhet
  • Skapende evner
  • Innovative evner
  • Generell forståelse for faget
  • Motivasjon for faget
  • Antatt læringskompetanse

Det blir gitt opptil 700 poeng for opptaksprøven. I tillegg får du opptil 100 poeng for vitnemål, fag- og svennebrev, arbeidserfaring m.m. (bestemt av fagskoleforskriften §§14-18). Typisk teller opptaksprøven 80 prosent, og opptil 30 prosent av søkerne kommer inn uten vitnemål eller bestått videregående skole. Karaktersnitt er med andre ord ikke avgjørende for om du kommer inn på Kunstskolen eller ikke.

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til en samtale/videokonferanse. Da snakker vi om skolen, opptaksprøven og motivasjonen din for studiet.