Livet etter studiene

Kunstskolen gir 120 studiepoeng, og det du lærer kan brukes på minst like mange måter. I løpet av studiet får du verktøy og metoder til å utvikle deg videre også etter studiene.

Over halvdelen av avgangsstudentene våre fortsetter på en bachelor i visuelle kunstfag. Kunnskapen de opparbeider seg kvalifiserer dem for kunstakademier, kunsthøyskoler, designskoler, arkitektskoler, animasjonsskoler og filmskoler i inn- og utland. 

Noen kombinerer kunstutdanningen med andre fag. De blir for eksempel lærere, sykepleiere eller kunst-terapeuter. Andre har fag og erfaring med i bagasjen fra før og starter egen virksomhet etter studiene. Én avgangsstudent ønsket å finne opp noe verden ikke hadde sett før og ble nano-ingeniør. Forberedelsene til det løpet var å gå Kunstskolen.

Kunstskolen i Stavanger er et godt utgangspunkt for mange forskjellige drømmer. Vi prøver å legge til rette for at alle skal kunne lykkes, uansett retning videre.

Alumni studenter fra Kunstskolen

Med sammenhengende skoledrift siden 1957 har kunstnerne som underviser ved Kunstskolen utdannet svært mange nye kunstnere. Vi tar litt av æren selv om de har studert videre etter Kunstskolen og gjort jobben med å etablere seg selv.