Studentliv

Studentlivet på Kunstskolen handler om å ha det kjekt, trygt og godt samtidig som du lærer og utvikler deg og skaper det du vil.

Studentlivet og miljøet skapes av hver enkelt student og alle studentene til sammen. På Kunstskolen møter mange for første gang en hel skole som vil mer eller mindre det samme som en selv. Dette oppleves befriende.

Kunstskolen har to intro uker hvor en teambuilder jobber for at studentene skal bli godt kjent med hverandre og trygge i hverandres selskap. 2.klasse studentene er flinke i møtet med de nye studentene og de danner fellesskap. Hver enkelt student gir et viktig bidrag til studentmiljøet. De bidrar med det de er gode i. Eksempelvis har enkelt studenter arrangert bokbinderkurs for de andre, raw-food workshop, vegansk kokekurs, impro-workshop, tegnekvelder m.m.

Årlig arrangeres Halloweenfest og Julefest i høstsemesteret og avgangsutstilling og sommeravslutning i vårsemesteret. Det viktigste er alltid hverdagen, og noen ganger lager studentene mat sammen, eller de bruker auditoriet og viser hverandre filmer og snutter fra nettet, eller bare spiller noe god musikk og dansen. Ping-pong bordet er et godt utgangspunkt for fysiske spill, eller man spiller sammen online. Det er lett å henge ut sammen på Kunstskolen når studentene har egne nøkler og tilgang sju dager i uken til midnatt.

Studentsamskipnaden har arrangementstøtte, så det som koster penger og som er planlagt kan studentene søke støtte til. Studentene kan også søke om tilskudd fra Velferdstinget.

Studentsamskipnaden i Stavanger  tilbyr velferdstjenester som barnehage, psykolog, sosionom, helsesykepleier og tannlegerefusjon. Man kan søke om å få studentbolig. Sportsenteret deres har de laveste prisene for studenter og et stort tilbud av gruppetimer m.m. Sjekk appen eller hjemmesiden minsis.no

Folken er byens studenthus. Her kan studentene bli med i de ulike gjengene som driver huset, som bar-gjeng, rigg, galleri osv.